Gdzie występują burze
Oznaczenie czasów pomiędzy którymi nastąpiło ostatnie wyładowanie atmosferyczne (w minutach): 

stat4u