Gdzie występują burze
Oznaczenie czasów pomiędzy którymi nastąpiło ostatnie wyładowanie atmosferyczne (w minutach):