Aktualności

Ochrona lotniska AZL

lotnisko azlPlan Działania w Sytuacji Zagrożenia(PDSZ) dla Lotniska: Przylepk/Zielonej Góry-EPZP został stworzony w celu zapobiegania możliwości dostępu osobom postronnym do części portu lotniczego, które nie są przeznaczone do publicznego wykorzystania. Problem o zamiarze lub braku zamiaru u osoby postronnej naruszenia postanowień prawa jest nieistotny. Przepisy dotyczące ochrony w otoczeniu portu lotniczego wymagają podjęcia efektywnych środków, dotyczących uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym do urządzeń i budowli rozmieszczony w strefie kontrolowanej.

Naszym celem jest zminimalizowanie ingerencji osób nieproszonych do części lotniczej. Efektem naszych działań będzie podniesienia jakości bezpieczeństwa na lotnisku. Wykorzystujemy system ogłaszania i obwieszczenia o zakazie wstępu osobom postronnym na pole naziemnego ruchu lotniczego i musimy tego wspólnymi siłami pilnować.

PARTNERZY

PANEL LOGOWANIA

REKLAMA

stat4u